Biblioteka (7)
Klaipėdos universiteto archyvo nuotrauka

Studijų programa – tai nuosekliai semestrais išdėstyti privalomieji reikalavimai, nustatantys  kvalifikacinio laipsnio ir (arba) profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas, studijuojamuosius dalykus ir jų pasirinkimo taisykles. Studijų programos turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nustatomus studijų krypties (krypčių grupės, srities) aprašuose, sudarytus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas studijų kryptis ir šakas.

Universitete vykdomos humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių studijų programos, iš kurių 58 bakalauro, 57 magistrantūros, 10 doktorantūros, 1 vientisųjų studijų programa.

Studijuojantieji pagrindinių studijų metu gali rinktis kitos studijų programos gretutines studijas. Pasirinkus studijų programą su gretutinės krypties studijomis, įgyjamas platesnis išsilavinimas – studijas baigęs asmuo įgyja dvigubą kvalifikacinį laipsnį.


Žemiau pateiktos studijų programos galioja 2015–2016 studijų metams. 2015 metų priėmimo studentai studijuoja pagal 1–2 semestrus, 2014 metų priėmimo studentai studijuoja pagal 3–4 semestrus, 2013 metų priėmimo studentai studijuoja pagal 5–6 semestrus, 2012 metų priėmimo studentai studijuoja pagal 7–8 semestrus.

Informacija atnaujinta 2015-11-26

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150