sveikatai_A3_new

Konferencija įvyks
2016 m. balandžio 6 d.
„ŠVYTURIO“ arenoje
Dubysos g. 20, Klaipėda

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO IŠVAŽIUOJAMASIS POSĖDIS
„SVEIKATOS POLITIKOS AKTUALIJŲ APŽVALGA“

Atsakingi asmenys –Seimo narė Dangutė Mikutienė, prof. dr. Artūras Razbadauskas

KONFERENCIJOS SEKCIJOS:

 1. VYDŪNO SKAITYMAI: KŪRYBOS IR VEIKLOS KONTEKSTAI
  Atsakingi asmenys – Rima Palijanskaitė, doc. dr. Jūratė Sučylaitė
 1. SVEIKO GYVENIMO BŪDAS KŪNO IR SIELOS JAUNYSTEI
  Atsakingi asmenys – prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis, prof. dr. Algirdas Raslanas
 1. DARNI SVEIKATA: TEORINĖS IR PRAKSEOLOGINĖS DIMENSIJOS
  Atsakingi asmenys – doc. dr. Alona Rauckienė-Michaelsson, doc. dr. Faustas Stepukonis
 1. VYDŪNAS TARP RYTŲ IR VAKARŲ: DISKURSO PAIEŠKA
  Atsakingi asmenys – prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė, dr. Ernesta Molotokienė

Pranešimų santraukas ir/ar straipsnius, skirtus atitinkamoms konferencijos sekcijoms, prašome siųsti iki 2016 m. kovo 1 d. el. adresais:

 1. Vydūno skaitymai: kūrybos ir veiklos kontekstai (sucylaite@gmail.com)
 2. Darni sveikata: teorinės ir prakseologinės dimensijos ( stepukonis@gmail.com)
 3. Sveiko gyvenimo būdas kūno ir sielos jaunystei (jorikabuivydaite@gmail.com )
 4. Vydūnas tarp rytų ir vakarų: diskurso paieška (daliastanciene@yahoo.fr)

Reikalavimai santraukoms: pranešimo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, institucija. Santraukos tekste turi būti nurodyta temos aktualumas, pagrindiniai teiginiai, išvados. Santraukos apimtis iki 200 žodžių. Puslapių formatas – A4 .Teksto redaktorius – Microsoft Word . Šriftas – Times New Roman; pagrindinio teksto dydis – 12; išnašų ir literatūros sąrašo – 10, intervalas – 1; paraštės – 2 cm.

Reikalavimai straipsniams: pranešimo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, institucija. Straipsnyje turi atsispindėti temos aktualumas, straipsnio tikslas, pagrindiniai temą atskleidžiantys teiginiai, pateiktos išvados, literatūros sąrašas. Tekstas turi būti suredaguotas. Puslapių formatas – A4 .Teksto redaktorius – Microsoft Word . Šriftas – Times New Roman; pagrindinio teksto dydis – 12; išnašų ir literatūros sąrašo – 10, intervalas – 1; paraštės – 2 cm.

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos metu perskaitytų pranešimų santraukos ir/ ar pateikti straipsniai, neatitinkantys Visuomenės sveikatos žurnalo keliamų reikalavimų, bus publikuojami konferencijos medžiagoje.

Moksliniai straipsniai atitinkantys žurnalo Visuomenės sveikata reikalavimus (http://www.hi.lt/content/D3_info_aut.html), bus išspausdinti žurnalo „Visuomenės sveikata“ specialiame leidinyje, skirtame Vydūno konferencijai.

Pranešėjai bus informuojami apie pranešimo priėmimą iki kovo 21 d.
Stendinius pranešimus galėsite pateikti konferencijos metu skirtoje vietoje.

Mokslinis komitetas:
prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis
prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė
prof. dr. Algirdas Raslanas
doc. dr. Alona Rauckienė- Michaelsson
doc. dr. Faustas Stepukonis
doc. dr. Jūratė Sučylaitė

INFORMACIJA APIE II-ąją TARPTAUTINĘ STUDENTŲ KONFERENCIJĄ RASITE ČIA

 

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150