Artimiausi renginiai

Įvykių nėra

Renginiai pagal mėnesius

Įvykių nėra

Renginių paieška

Įvykių nėra

Visi 2016 m. renginiai

2016-02-01 Visą dienąMetodiniai seminarai „Iš mūsų mokslo skrynių“
2016-02-01 - 2016-02-29 Visą dienąNacionalinė mokslinė konferencija „Slauga: tyrimai ir praktika“
2016-02-01 - 2016-02-29 Visą dieną„Projekto Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų) (MIP-021/2015) moksliniai seminarai“
2016-03-04 Visą dienąTarptautinė Vydūno konferencija ir antroji tarptautinė Studentų mokslinė konferencija „Vydūnas ir jaunystė“
2016-03-01 - 2016-03-31 Visą dienąProjekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“
2016-04-06 Visą dieną18-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „VYDŪNAS JAUNYSTEI“
2016-04-06 Visą dienąII Tarptautinė sveikatos mokslų studentų konferencija
2016-04-13 - 2016-04-15 Visą dienąMokslinis seminaras „Baltijos jūros valstybių kultūros paveldo monitoringo povandenio kultūros paveldo darbo grupės posėdis“
2016-04-21 - 2016-04-22 Visą dieną7-asis nacionalinis doktorantų seminaras Klaipėdoje
2016-04-21 - 2016-04-22 Visą dienąWorkshop for the Baltic Sea Region Primary Healthcare Network
2016-04-28 Visą dienąJaunųjų mokslininkų konferencija „Gerovės visuomenės formavimo socialiniai veiksniai Lietuvoje ir pasaulyje Formation of Well-being Social Factors in Lithuania and the World“
2016-04-27 - 2016-04-29 Visą dienąNacionalinė mokslinė konferencija „Jūros ir krantų tyrimai 2016“
2016-04-29 Visą dienąTarptautinis mokslinis seminaras „Regional and Terrtorial Research Methods: Theory, Practice and Interdisciplinary Approach“
2016-04-01 - 2016-04-30 Visą dienąDiskusinis seminaras „Studijų ir mokslo veiklos organizavimas KU, VDU, ŠU, LEU (klasterio steigimo memorandumo aptarimas)“
2016-05-06 Visą dienąTarptautinė konferencija "International conference of young researchers 2016"
2016-05-05 - 2016-05-06 Visą dienąTarptautinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros“
2016-05-06 Visą dienąTarptautinė mokslinė konferencija „Gerovė ir saugumas XXI amžiuje: „socialinio kontrakto“ politizacija“
2016-05-02 - 2016-05-07 Visą dienąTarptautinis praktinis seminaras „Sensory processing disorders“
2016-05-13 Visą dienąNacionalinė mokslinė konferencija „Slauga: mokslas ir praktika“
2016-05-20 Visą dienąTarptautinė konferencija „Virtualūs instrumentai biomedicinoje 2016“
2016-05-01 - 2016-05-31 Visą dienąMoksleivių konferencija
2016-05-01 - 2016-05-31 Visą dienąTarptautinė mokslinė konferencija „Vocational Teacher Education from a Health perspective“
2016-06-26 - 2016-06-28 Visą dienąTarptautinė mokslinė konferencija “Sustainable Development of Regions under Globalization”
2016-06-30 - 2016-07-01 Visą dienąTarptautinė konferencija „Kultūrų dialogas: šiuolaikinis tomizmas ir postmoderni visuomenė“
2016-07-01 - 2016-07-02 Visą dienąInternational Conference: Rethinking Educational Ethnography 2016
2016-09-15 - 2016-09-18 Visą dienąAkademinė istorijos doktorantų ir magistrantų stovykla, mokslinis seminaras
2016-09-29 - 2016-09-30 Visą dienąNacionalinė mokslinė konferencija „Parapijos raida: dvasinių ir pasaulietinių struktūrų sąveikos“
2016-10-01 - 2016-10-31 Visą dienąNacionalinė mokslinė konferencija „Tarpkultūriškumo iššūkiai socialiniame darbe“
2016-10-01 - 2016-10-31 Visą dienąTarptautinė mokslinė konferencija „Martynas Liudvikas Rėza – paribio žmogus XIX a. pradžios europiniame kontekste“
2016-11-04 Visą dienąNacionalinė mokslinė konferencija "Kūrybiški metodai reabilitacijoje 2016"
2016-11-24 - 2016-11-25 Visą dienąTarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos“

Informacija atnaujinta 2016-01-12

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150