Klaipėdos universiteto (KU) mokslinės ir meninės veiklos organizavimo grandys yra fakultetai, katedros, mokslo institutai, laboratorijos. Universitete mokslinę veiklą vykdo 7 fakultetai, Jūros mokslų ir technologijų centras, 1 studijų institutas (Tęstinių studijų institutas), veikia daugiau nei 50 katedrų, daugiau nei 10 fakultetinių centrų, 1 Universiteto mokslo institutas (Baltijos regiono istorijos  ir archeologijos institutas (BRIAI), Botanikos sodas. Mokslinę veiklą koordinuoja Mokslo prorektorius, Mokslo ir meno skyrius,  Technologijų perdavimo ir intelektinės nuosavybės skyrius ir Senato Mokslo komisija.


Klaipėdos universiteto archyvo nuotrauka

KU vykdomi fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės plėtros darbai šiose mokslo srityse ir kryptyse: fizinių, biomedicinos, technologijų, socialinių ir humanitarinių mokslų. Menai yra integrali universiteto mokslinės veiklos dalis. Daugiasritiškumas ir tarpdiscipliniškumas yra Klaipėdos universiteto strateginis privalumas (Klaipėdos universiteto plėtros strateginis planas, 2011 m.). Universitete prioritetinis dėmesys lygiagrečiai skiriamas mokslo krypčių darniai įvairovei, kurios visuma sukuria Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų, meninės ir akademinės veiklos unikalumą.

Klaipėdos universitete vykdomi tyrimai mokslo kryptyse, kurių neplėtoja kiti Lietuvos universitetai, tai – jūrų aplinkotyra, jūrų transporto technologijos ir inžinerija, hidrologija ir okeanografija, jūrų ūkio ekonomika, Klaipėdos krašto, Rytų Prūsijos ir Žemaitijos regionų istorija Baltijos jūros regiono kontekste, Baltijos regiono archeologija ir povandeninė archeologija, kalbos ir kultūros, kraštovaizdžio architektūra, uosto technologijų valdymas, uosto statiniai, pajūrio kultūrinis kraštovaizdžis; taip pat kitos mokslinių tyrimų kryptys, kurios tarpdiscipliniškai reikšmingos anksčiau paminėtų mokslinių tyrimų tematikų plėtrai ir yra svarbios plėtojant ekonomiką, švietimą, kultūrą, sveikatos apsaugą, tai – vadyba ir viešasis administravimas, politologija, ekonomika, visuomeninė geografija, rekreacija ir turizmas, slauga, visuomenės sveikata, socialinis darbas, džiazo muzika, sportiniai šokiai ir choreografija, teatro ir šokio menas, vaikystės pedagogika, andragogika, psichologija, matematika, informatika, komunikacijos ir informacijos mokslai, filosofija, sociologija.

Minėtus tyrimus Universitete vykdo daugiau nei 600 mokslininkų (pedagogų ir mokslo darbuotojų).

Klaipėdos universiteto mokslinės veiklos reikšminga gairė yra 2008 m. sukurta ir LRV patvirtinta, o 2009 m. pradėta įgyvendinti Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programa. Programos tikslas – sukurti šiuolaikinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą, skirtą tarptautinėje rinkoje konkurencingam fundamentiniam ir taikomajam mokslui plėtoti, aukščiausiosios kvalifikacijos specialistams Lietuvos jūriniam sektoriui rengti. Šios programos rėmuose KU jau kuriama keturių atviros prieigos mokslinių laboratorijų infrastruktūra. Statomas mokslinių tyrimų ir aplinkos stebėjimo laivas su modernia jūros ir kranto zonos tyrimų ekspedicine įranga. KU Senato 2008-12-19 nutarimu, Universitete įsteigtas savarankiškas mokslo padalinys –  Jūros mokslų ir technologijų centras (http://senas.ku.lt/jmtc/).

Informacija atnaujinta 2014-10-15

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150