Klaipėdos universitete plėtojama profesionali meninė veikla. Tai – išskirtinis Universiteto bruožas. Vykdoma meninė veikla atitinka Universiteto strateginiame dokumente – Plėtros strateginiame plane – deklaruojamą institucijos misiją. Tarp svarbiausių Universiteto strateginių tikslų – meninės kūrybos ir menų studijų puoselėjimas.

Meninė veikla plėtojama universiteto Menų akademijoje (buv. Menų fakultete). Joje – 4 katedros, rengiančios profesionalius muzikos, teatro, šokio, architektūros, dizaino ir dailės specialistus.

Profesionalios meninės veiklos plėtra universitete vyksta įvairiomis formomis:

  •  Mokomosios meninės studijos. Tai chorai, orkestrai, ansambliai, teatrai. Studijose, vadovaujant pedagogams, rengiamos mokomosios programos, taip pat viešiems pasirodymams skirtas repertuaras;
  • Studentų koncertai, spektakliai, parodos;
  • Studentų pasirodymai su profesionaliais kolektyvais, dalyvavimas profesionalių meno kolektyvų pastatymuose;
  • Pedagogų menininkų koncertai, spektakliai, parodos;
  • Klaipėdos universiteto pedagogų vadovavimas miesto meno kolektyvams, dalyvavimas jų koncertinėje veikloje.
Per visą gyvavimo laikotarpį dabartinėje Menų akademijoje parengta arti 6000 muzikos, šokio, teatro meno, architektūros, dizaino ir dailės specialistų, kurie sėkmingai dirba įvairiose šalies bei užsienio meno, kultūros, švietimo įstaigose. Nemažai absolventų šiandien yra ypač pasižymėję menininkai: muzikinių ir dramos teatrų, orkestrų ir ansamblių artistai, įvairių meno kolektyvų vadovai ir kiti plačiai žinomi kūrėjai.
Universitete dirba ne tik Vakarų Lietuvos regione, bet ir visoje šalyje bei už jos ribų žinomi menininkai: prof. E. Kaniava, prof. V. Vadoklienė, prof. V. Tetenskas, prof. S. Šiaučiulis, prof. S. Idzelevičienė, prof. R. Idzelevičius, doc. M. Bačkus, prof. G. Padegimas, prof. V. Masalskis ir kiti. Jie koncertuoja kaip solistai, įvairių ansamblių dalyviai, taip pat koncertuoja su savo vadovaujamais kolektyvais, kuria vaidmenis šalies teatruose, kino filmuose, stato spektaklius, rengia parodas, dalyvauja įvairiuose meno projektuose. KU menininkai kasmet surengia vidutiniškai 50 koncertų užsienyje, apie 500 koncertų Lietuvoje, pastato 10 spektaklių, sukuria virš 70 vaidmenų dramos bei muzikiniuose spektakliuose, kine, televizijoje.
Universitete skirtingais laikotarpiais steigėsi ir veikė apie 50 įvairių meno žanrų kolektyvų: sportinių šokių ansamblis “Žuvėdra”, istorinių šokių kolektyvas “Saltanda”, tautinių šokių kolektyvas “Vėtrungė”, pučiamųjų instrumentų orkestras, merginų choras, liaudies instrumentų orkestras, kaimiška kapela, birbynininkų ansambliai, studentų bigbendas ir daugelis kitų. Kai kurių kolektyvų ištakos siekia 1971-uosius metus, kai buvo įkurti Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai; iš jų išaugo KU Menų fakultetas, 2015 m. rugsėjo 1 d.reorganizuotas į KU Menų akademiją. Šiuo metu universitete veikia 13 meno kolektyvų: istorinių šokių kolektyvas “Saltanda” (vad. T. Zinčiukienė), šiuolaikinių šokių grupė “In signum” (vad. lekt. A. Sarulienė), merginų choras (vad. doc. Z. Kariniauskienė), studentų bigbendas (vad. doc. A. Kilis), folkloro ansamblis “Auksodis” (vad. doc. R. Vildžiūnienė), tautinio meno ansamblis “Vytinė” (vad. I. Petrulionienė, prof. dr. V. Mačiulskis, J. Staniulis), mišrus choras “Pajūrio aidos” (vad. doc. A. Šumskis) ir kiti.
Klaipėdos universiteto meno kolektyvai nuolat dalyvavo ir dalyvauja Klaipėdos miesto, krašto, respublikinėse, Pasaulio lietuvių, tarptautinėse studentų “Gaudeamus”šventėse. Universiteto pedagogai menininkai – nuolatiniai šių švenčių vyr. dirigentai, meno vadovai, vyr. baletmeisteriai, scenarijaus autoriai, režisieriai.
 Už nuopelnus Lietuvos menui ir kultūrai Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija paskirta prof. E. Kaniavai (2006), doc. N. Savičenko-Klimienei (2009), prof. B. G. Padegimui, lekt. L. Juodkaitei (2013); Nacionalinė kultūros ir meno premija įteikta doc. R. Rastauskui (2010) ir V. Masalskiui (1996); „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatais tapo doc. V. Anužis (2011), lekt. O. Lapina (2012, 2013), lekt. A. Sarulienė (2013), lekt. R. Valčik (2015); M. K. Čiurlionio fondo apdovanojimus pelnė prof. V. Tetenskas ir doc. N. Savičenko-Klimienė (2009); jeigu pristatomi įvairias mokslo premijas gavę dėstytojai, manau, kad taip pat reikia pristatyti pavardes gavusių Valstybės ordinus, taip pat įvardinti Klaipėdos kultūros magistrus. Valstybės ordinais apdovanoti 7 Menų fakulteto pedagogai: prof. S. Idzelevičienė, prof. R. Idzelevičius (1997, 1999, 2003, 2012), prof. E. Kaniava (1997), doc. Z. Kariniauskienė (2005), doc. dr. D. Vaigauskaitė, doc. R. Varnas (2006), prof. dr. D. Kšanienė (2008). 15 Universiteto dėstytojų išrinkti Klaipėdos kultūros magistrais: doc. J. Genys (2003), prof. dr. D. Kšanienė (2004), prof. P. Gaidys, doc. V. Grubliauskas (2005), B.Juškevičius, prof. K. Kšanas (2006), doc. B. Gražys, prof. J. Gudavičius (2007), doc. N. Savičenko-Klimienė, prof. V. Tetenskas (2008), prof. habil dr. V. Žulkus (2009), doc. R. Varnas (2012), prof. P. Bielskis (2014), prof. S. Idzelevičienė, doc. I. Nakienė (2015).

 

Informacija atnaujinta: January 8, 2016

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150