1990 m. spalio 5 d.  LR Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) Pirmininkas V. Landsbergis pasirašo AT nutarimą (nr. 1-640) nuo 1991 m. sausio mėn. 1 d įsteigti Klaipėdos universitetą. Klaipėdos universitetas savo akademinę veiklą pradeda turėdamas tris fakultetus (Humanitarinių ir gamtos mokslų, Jūrų technikos ir Pedagogikos) ir apie 3 000 studentų.


Grupė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatų ir Klaipėdos miesto vadovų prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų,
Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai 1990 m. birželio 29 d. priėmus dokumentą dėl Klaipėdos universiteto įkūrimo.
Iš kairės: Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatai 1-Liudvikas Narcizas Rasimavičius, 2-Stasys Malkevičius,
3-Romualda Hofertienė, 5-Zita Šličytė, 7-Vytautas Landsbergis, 8-Vytautas Petras Plečkaitis, 9-Juozas Karvelis,
10-Klaipėdos miesto Tarybos pirmininkas Vytautas Čepas, 11-Alfonsas Žalys, 13-Petras Giniotis, 14-Eugenijus Gentvilas. Vilnius, 1990 m.
Fotografas Paulius Lileikis. LCVA. 0-108075.
Nuotraukos originalas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve.


1991 m. rugsėjo 1 d. Istorinė diena Klaipėdos aikštėje – pirmoji
akademinė Klaipėdos universiteto diena

1991 m. vasario 12 d. Suformuojamas pirmasis KU Senatas. Senato pirmininku išrenkamas doc. Aleksandras Žalys.

1991 m. liepos 1 d. Klaipėdos universiteto rektoriumi išrenkamas prof. Donatas Švitra.

1991 m. rugsėjo 1 d. KU studentai ir dėstytojai pradeda pirmuosius mokslo metus.

1992 m. spalio 1 d. Gamtos ir humanitarinių mokslų fakultetas reorganizuojamas į du fakultetus: Gamtos mokslų fakultetą ir Humanitarinių mokslų fakultetą.

1993 m. birželio mėn. Išrenkamas antrasis KU Senatas, kurio pirmininku tampa prof. Vytautas Smailys. Klaipėdos dramos teatre inauguruojamas naujas KU Rektorius – VU prof. Stasys Vaitekūnas.

1993 m. rugpjūčio 28 d.  Klaipėdos universiteto plėtotei ir akademiniam progresui perduodamas 23,6 ha karinis miestelis su pastatais.


1993 m. rugpjūčio 28 d. KU rektorius prof. S. Vaitekūnas pasirašo
aktą su sovietinės armijos atstovais dėl karinio miestelio perdavimo
Klaipėdos universitetui

1993 m. rugpjūčio 28 d. KU rektoratas pirmą kartą
naujajame
Klaipėdos universiteto miestelyje

 


1994 m. kovo mėn. Išeina pirmasis laikraščio
„Klaipėdos universitetas“ numeris

1993 m. rugsėjo 1 d. Pirmą kartą Naujų mokslo metų šventė vyksta naujajame Universiteto miestelyje (buvusiame kariniame miestelyje).

1994 m. kovo mėn. Išeina pirmasis laikraščio „Klaipėdos universitetas“ numeris.

1994 m. liepos 1 d. Įkuriamas penktasis – Socialinių mokslų fakultetas.

1995 m. įkuriama KU Studentų sąjunga.

1995 m. gegužės 19 d. Inauguruojami KU Garbės daktarai – prof. Vilius Pėteraitis (Kanada, Mažosios Lietuvos fondo pirmininkas), prof. Vytautas Kavolis (JAV, filosofas, profesorius) ir Alfredas Vėlius (JAV, Biblijos į lietuvių kalbą vertėjas).

1995 m. liepos 5 d. LR Seimas priima nutarimą dėl LMA muzikos ir teatro pedagogikos instituto prijungimo prie Klaipėdos universiteto.

1995 m. spalio 26 d. Lietuvos heraldikos komisija prie LR Prezidento patvirtina Klaipėdos universiteto herbą.

1995 m. gruodžio 1 d. KU Senato nutarimu LMA Muzikos ir teatro pedagogikos institutas integruojamas į Klaipėdos universitetą kaip Menų fakultetas.

1995 m. gruodžio 1 d. Kvalifikacijos kėlimo centro pagrindu įkuriamas Kvalifikacijos kėlimo institutas (dabar pervadintas į Tęstinių studijų institutą).


1996 m. vasario 27 d. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje
pašventinama Klaipėdos universiteto vėliava

1995 m. gruodžio 14 d. LR Seimas patvirtina pirmąjį Klaipėdos universiteto Statutą.

1996 m. vasario 27 d. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje pašventinama
Klaipėdos universiteto vėliava.

1996 m. vasario 28 d.  Vyksta Klaipėdos universiteto 5 metų jubiliejinis minėjimas Muzikiniame teatre. Atidaromas KU Gamtos mokslų fakulteto pastatas. Inauguruojami nauji Klaipėdos universiteto Garbės daktarai – Stasys Antanas Bačkis ir Alfonsas Žalys.

1996 m. liepos 3 d. Klaipėdos universitete įsteigiamas Jūreivystės institutas.

1997 m. balandžio 4 d. Inauguruojami Klaipėdos universiteto Garbės daktarai: prof. habil. dr. Vytautas Landsbergis (Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas), J.E. Antanas Vaičius (Telšių Vyskupas ir Klaipėdos Apaštalinis Administratorius) ir prof. dr. John Hiden (Didžioji Britanija, Bradfordo universiteto Baltijos studijų skyriaus vadovas).

1997 m. birželio mėn. Išrenkamas trečiasis KU Senatas, KU Senato pirmininke – prof. Audronė Kaukienė.

1997 m. spalio mėn. Baigtas restauruoti Rektorato pastatas, kuriame įsikuria rektorius, prorektoriai bei administracijos skyriai.

1998 m. liepos 11 d. KU Senato nutarimu įsteigiamas Sveikatos mokslų fakultetas.

1999 m. vasario 27 d. Atidengiama Algirdo Boso skulptūra „Ilgesio paukštė“, skirta išeivio iš Lietuvos Drąsučio Gudelio atminimui įamžinti.

Skulptūra „Ilgesio paukštė“ simbolizuoja kvietimą telktis; varpas kviečia į mokslą, šviesą;
motina-paukštė globoja savo mažyčius paukštelius ir augina juos dideliam bei reikšmingam skrydžiui

1999 m. spalio 19 d.  KU Senato posėdyje Senato pirmininku išrenkamas prof. Vytautas Smailys. 


1999 m. gruodžio 10 d. KU sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra“
LR Prezidentūroje

1999 m. gruodžio 10 d.  J.E. LR prezidentui V. Adamkus Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblio „Žuvėdra“ vadovus prof. S. Idzelevičienę ir doc. R. Idzelevičių apdovanoja IV laipsnio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinais. Ansamblio šokėjams įteikiami V laipsnio Gedimino ordinai.

2000 m. sausio 21 d. KU Senato nutarimu Gamtos mokslų fakultetas pavadinamas Gamtos ir matematikos mokslų fakultetu.

2000 m. vasario mėn. Atidaromas Evangeliškosios teologijos pastatas, kuriame įsikuria  KU Humanitarinių mokslų fakulteto Teologijos katedra, Evangeliškosios teologijos centas bei Finansų ir ekonomikos direkcija.

2001 m. sausio 11 d. Vyksta Klaipėdos universiteto 10 metų jubiliejinio minėjimas. Inauguruojami nauji KU Garbės daktarai: dr. Bronislovas Lubys (LR), prof. Guido Michelini (Italija), prof. Algis Mickūnas (JAV), prof. Valentinas Šernas (JAV), prof. Keijo Virtanen (Suomija).

2001 m. spalio 26 d. Atidaroma Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Teologijos centro Evangeliškoji koplyčia.


Klaipėdos universiteto 10 metų jubiliejinis minėjimas

2002 m. sausio mėn. Išrenkamas ketvirtas KU Senatas, Senato pirmininku patvirtinamas prof. Stasys Vaitekūnas.

2002 m. rugsėjo 6 d. Klaipėdos universiteto ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos iniciatyva įsteigiamas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas – mokslo ir verslo jungiamoji grandis ne tik Vakarų regione, bet ir visoje Lietuvoje.

2002 m. vasario 5 d. Po restauracijos atidaromas Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto ir Sveikatos mokslų fakulteto pastatas.

2002 m. gruodžio 13 d. Iškilmingame Klaipėdos universiteto Tarybos ir Senato posėdyje Klaipėdos universiteto rektoriumi inauguruojamas prof. Vladas Žulkus.

2003 m. birželio 6 d. Atidaromas 5-asis restauruotas pastatas kuriame įsikuria KU Senatas, Leidykla, Ūkio direkcija, Tarptautinių ryšių skyrius, Vidaus audito tarnyba, Lauko praktikų ir ekspedicijų skyrius bei Universiteto knygynas.

2004 m. sausio 16 d. Klaipėdos universiteto miestelyje atidaromas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas.


Humanitarinių mokslų fakulteto ir Sveikatos mokslų fakulteto
pastato atidarymas

Atidaromas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

 


Klaipėdos universiteto Garbės daktaru inauguruojamas 
J. E. LR Prezidentas Valdas Adamkus

 

2005 m. kovo mėn. Į atstatytą VI korpuso bokštelį (Herkaus Manto g. 84) įmontuojama nerūdijančio plieno kapsulė su Klaipėdos universiteto rektoriaus prof. Vlado Žulkaus ir Senato pirmininko prof. Stasio Vaitekūno pasirašytu laišku ateities kartoms.

2006 m. vasario 10 d. Klaipėdos universiteto 15 metų jubiliejaus minėjimas. KU Senato posėdžių salėje (Herkaus Manto g. 84) atidengiama freska „Universiteto statyba“ (autorius J.Vosylius). Vyksta iškilmingas Senato ir Tarybos posėdis KU Menų fakulteto koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4).

2006 m. rugsėjo 4 d. Mokslo metų atidarymo šventės metu Klaipėdos universiteto miestelyje atidengiamas paminklas pirmajam prieškario metais uostamiestyje veikusio Ekonomikos instituto rektoriui, žymiam Lietuvos valstybės politiniam veikėjui, ministrui pirmininkui Ernestui Galvanauskui.

2006 m. lapkričio 15 d. Atidaromas Klaipėdos universiteto Naujasis auditorijų ir konferencijų salės korpusas (Herkaus Manto g. 84).

2006 m. studentų praktikai ir jūrinėms ekspedicijoms rengti įsigytas vienas iš didžiausių burlaivių Lietuvoje – mokslo tiriamoji mokomoji škuna „Brabander“.

2007 m. sausio mėn. Išrenkamas penktasis KU Senatas, Senato pirmininke patvirtinama prof. Daiva Kšanienė.

2008 m. sausio 25 d. Iškilmingame Klaipėdos universiteto Tarybos ir Senato posėdyje inauguruojamas antrajai kadencijai išrinktas rektorius prof. habil. dr. Vladas Žulkus.

2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybė patvirtina slėnio programą, kurios įgyvendinimo metu bus kuriama šiuolaikinė infrastruktūra bendrosioms Lietuvos jūrinio sektoriaus mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms, moksliniai rezultatai aktyviau bus taikomi gamyboje ir versle, sudarytos glaudesnės jūrinio mokslo, studijų ir verslo sąveikos sąlygos, didinamas Lietuvos jūrinio mokslo ir technologijų konkurencingumas tarptautinėje rinkoje.

2008 m. rugsėjo 12 d. Iškilmingame KU Senato posėdyje Klaipėdos universiteto Garbės daktaru inauguruojamas  J. E. LR Prezidentas Valdas Adamkus


Klaipėdos universiteto Garbės daktaru inauguruojamas
J. E. Latvijos Respublikos prezidentas Valdis Zatlers

2009 m. balandžio 2 d. Universiteto miestelyje atidengiama skulptūra „Banga“, skirta žymiam Klaipėdos krašto veikėjui Martynui Reisgiui atminti. Skulptūros fundatoriai – Reisgių šeima.

2010 sausio 4 d. Įsteigiamas Klaipėdos universiteto absolventų klubas “KU Alumni”.

2010 m. birželio 3 d. Iškilmingame KU Senato posėdyje inauguruojami nauji Klaipėdos universiteto Garbės daktarai – prof. dr. Andrej P. Klemešev (Rusijos valstybinis I. Kanto vardo universitetas) ir prof. dr. Jochen D. Range (Greifsvaldo universitetas).

2010 m. Pradedamas įgyvendinti Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programos projektas „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“.

2011 m. sausio 4 d. Klaipėdos universitetas iš valstybinės biudžetinės įstaigos tampa viešąja įstaiga.

2011 m. vasario 11 d. Vyksta iškilmingas Klaipėdos universiteto 20 metų jubiliejinis minėjimas Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36, Klaipėda). Klaipėdos universiteto Garbės daktaru inauguruojamas J. E. Latvijos Respublikos prezidentas Valdis Zatlers.

2011 m. gruodžio 6 d. KU Taryba Klaipėdos universiteto rektoriumi išrenka prof. dr. Vaidutį Laurėną.

Daktaru inauguracija
Klaipėdos universiteto Garbės daktarų inauguracija

2012 m. sausio mėn. Išrenkamas šeštasis KU Senatas, Senato pirmininku patvirtinamas prof. Kęstutis Dučinskas.

2012 m. vasario mėn. įkurtas KU buriuotojų klubas „Halzas“.

2012 m. gegužės mėn. Austrijoje sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra“ aštuntą kartą iškovojo Europos čempionų vardą.

2012 m. rugsėjo mėn. Klaipėdos universitetas akredituotas 6 metams.

2012 m. lapkričio mėn. inauguruoti du nauji garbės daktarai – prof. Tomas Venclova ir Adamas Michnikas.

2012 m. gruodžio mėn. Vokietijoje sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra“ iškovojo pasaulio vicečempionų vardą.

2013 m. sausio mėn. pasirašyta sutartis su UAB „Kvalitetas“ dėl kokybės vadybos sistemos sukūrimo ir įdiegimo Klaipėdos universitete.

2013 m. birželio mėn. inauguruoti du nauji garbės daktarai – prof. dr. Vytautas Jakelaitis, prof. Ph. D. Viktoras Vytautas Klemas.

Verslo inkubatoriaus pradzios statybos
Verslo inkubatoriaus statybų pradžia
Kylio padejimas
Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo kylio padėjimas
naujas rektorius
Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas

2013 m. gruodžio mėn. padėtas Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo kylis.

2014 m. kovo mėn. Klaipėdos universiteto laikraštis švenčia 20-ąjį gimtadienį.

2014 m. balandžio mėn. vyko Verslo inkubatoriaus statybų pradžios ceremonija.

2014 m. balandžio mėn. išrinktas naujo Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo vardas – MINTIS.

2014 m. rugpjūčio mėn. išrenkamas penktasis Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas.

2014 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos universitetui įteikti Kokybės vadybos sertifikatai, liudijantys ISO 9001, ISO 1401, OHSAS 18001, SA 8000 standartų atitikimo reikalavimus.

2014 m. rugsėjo mėn. iškilmingai atidaroma rekonstruota Klaipėdos universiteto miestelio aikštė.

2014 m. rugsėjo mėn. vyko Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo „Mintis“ nuleidimo į vandenį ceremonija.

Aikstes atidarymas
Rekonstruotos Klaipėdos universiteto miestelio aikštės atidarymas

naujas rektorius
KU rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas,
JE LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, KU Tarybos pirmininkas Arnoldas Šileika

2014 m. lapkričio mėn. Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivui oficialiai suteiktas vardas „Mintis“. Jo krikštamote tapo J.E. Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Informacija atnaujinta 2015-11-04

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150