Klaipėdos universitetas šiandien skaičiuoja trečiąjį savo gyvavimo dešimtmetį. Tai vienintelis struktūriškai pilnavertis valstybinis universitetas Vakarų Lietuvoje, kur sutelktas perspektyvus pramonės ir verslo potencialas, plėtojamas jūrinis kompleksas, puoselėjamos savitos kultūrinės tradicijos. Jis įkurtas jūrinės problematikos moksliniams tyrimams ir studijoms realizuoti. Universitete vyrauja mokslinių tyrimų, meninės veiklos ir akademinės veiklos kryptys, kurių neplėtoja kiti Lietuvos universitetai. Jis formuojasi kaip autonomiškas, modernus mokslo ir studijų židinys.


Dovilės Čižaitės nuotrauka

Universitete studijuoja apie 6000 studentų, taip pat per 4000 kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo kursų klausytojų, dirba per 500 dėstytojų (iš jų 75 profesoriai, per 250 mokslo daktarų ir 50 žymių menininkų, vienas akademikas, 5 nacionalinės mokslo, kultūros ir meno premijos laureatai), veikia 7 fakultetai, Jūros mokslų ir technologijų centras, 1 studijų institutas (Tęstinių studijų), 1 mokslo institutas (Baltijos regiono istorijos ir archeologijos), mokslo ir studijų centrai, biblioteka, kurios fonduose sukaupta apie pusę milijono egzempliorių įvairios tematikos knygų, nuotolinio mokymo centras, botanikos sodas, leidykla, karjeros ir psichologinio konsultavimo centrai, televizija. Sparčiai atnaujinamos ir kuriamos naujos mokslo ir studijų laboratorijos, yra du mokslo tiriamieji-mokomieji laivai, jūrinė jachta.

Klaipėdos universitetas yra Europos universitetų asociacijos, Baltijos jūros regiono, Viduržemio jūros universitetų ir ES mažųjų valstybių universitetų tinklų narys. Universiteto misija yra universali ir kartu išskirtinė: tenkinant Lietuvos, kaip jūrų valstybės, reikmes rengti kvalifikuotus specialistus, atlikti fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus. Įgyvendinamos studijų programos, atitinkančios tarptautinius reikalavimus. Universitete vykdomos humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių studijos: virš 50 bakalauro, apie 50 magistrantūros, 10 doktorantūros studijų programų. Siūlomos 8 tarptautinės bakalauro, 7 magistrantūros, 1 doktorantūros studijų programa, 4 tarptautiniai kursai.

Klaipėdos universiteto absolventų gretose yra mokslo daktarų, poetų, rašytojų, aktorių ir dainininkų, jūrų kapitonų ir karininkų, Seimo ir Vyriausybės narių, stambių įmonių vadovų, puikių inžinierių ir mokytojų.


Andriaus Pelakausko nuotrauka

Prioritetinė Universiteto mokslinė kryptis – darni Baltijos jūros regiono plėtra ir nacionalinis identitetas globalizacijos sąlygomis. Su ja glaudžiai siejasi ir atskirų Klaipėdos universiteto padalinių mokslinė bei meninė veikla. Studijų, mokslo ir verslo integracijai tarnauja kuriamas Jūrinis slėnis. Netrukus bus pastatytos modernios mokslinių tyrimų laboratorijos, okeanografiniams tyrimams atlikti pritaikytas laivas, kuris bus naudojamas ir studentų praktikoms. Būtinybę kurti Jūrinį slėnį skatina ne tik sparti jūrinio verslo plėtra, bet ir didelis jūrinių tyrimų poreikis, kurie siejami su jūros bei kranto zonos geosistemų kaita, racionaliu gamtinių išteklių naudojimu, gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimu, išorinio uosto Klaipėdoje statyba, Būtingės naftos terminalo eksploatavimu.


Antano Stanevičiaus nuotrauka

Universitetas turi mokslo ir akademinių partnerių 28 Europos ir kitose šalyse, taip pat dalyvauja keliolikoje tarptautinių fondų ir programų. Universitete dėsto ir mokslinius tyrimus atlieka mokslininkai iš 24 pasaulio šalių, studijuoja 32 šalių studentai ir klausytojai. Tokia pat plati ir Klaipėdos universiteto darbuotojų bei studentų akademinė geografija, nusidriekusi per 170 užsienio universitetų. Per pastaruosius trejus metus universitetas vykdo vidutiniškai 70 mokslo, studijų ir infrastruktūros projektų.

Klaipėdos universitete plėtojama profesionali meninė veikla, jo meno kolektyvai ir pavieniai atlikėjai yra pasiekę aukštų meninių rezultatų. Jie sėkmingai atstovauja Universitetui ir yra jo atpažinimo ženklas Lietuvoje ir užsienyje. Žymiausi Klaipėdos universiteto atpažinimo ženklai yra didžiausias Lietuvoje mokslo tiriamasis-mokomasis burlaivis „Brabander“, daugkartinis pasaulio ir Europos sportinių šokių čempionas ansamblis „Žuvėdra“, tarptautinį pripažinimą pelnę Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai.

Klaipėdos universitete – laisva mintis ir jūros dvasia!

Video pristatymas „Apie Klaipėdos universitetą per tris minutes”, 2013 m.

Informacija atnaujinta 2014-10-24

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150